Kredyt firmowy z zabezpieczeniem

Kredyt firmowy z zabezpieczeniem

Każdy etap prowadzenia działalności gospodarczej wymaga inwestycji. Otwarcie firmy, jej rozwój, zmiany w świadczonych usługach, poszerzenie działalności, kosztowne projekty, konieczność zatrudnienia większej liczby pracowników, szkolenia zespołu… jednym ze sposobów finansowania firmowych wydatków jest kredyt dla firm z zabezpieczeniem. Banki wymagając zabezpieczenia, minimalizują tym samym ryzyko kredytowe.

Zabezpieczenia kredytu firmowego możemy podzielić na osobiste oraz rzeczowe. Wśród tych pierwszych wyróżniamy: poręczenie wekslowe, weksel in blanco, gwarancje bankowe, pełnomocnictwo, przelew wierzytelności czy też przystąpienie do długu kredytowego. Rzeczowym zabezpieczeniem jest: hipoteka, zastaw ogólny, blokada środków na rachunku bankowym, kaucja oraz przywłaszczenie na zabezpieczenie.

Jeżeli potrzebujesz sfinansować swoje wydatki firmowe, zakładasz działalność gospodarczą, jesteś na etapie rozwoju swojej firmy lub planujesz zakup nowego sprzętu, to znajdziemy dla Ciebie najlepszą opcję kredytu firmowego z zabezpieczeniem. Wybierzemy ofertę, która pozwoli Ci sfinansować swoje potrzeby, nie obciążając przy tym Twojego firmowego budżetu.